28 lut

Konferencja – Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski


W dniu 27.02.2009 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski – doświadczenia i wyzwania XXI wieku”, w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Wprowadzenie wygłosił Pan Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków.

W swoim przemówieniu Pan Merta zauważył że wszyscy musimy odczytywać znaki czasu, potrafić sprostać wymogom chwili. Z drugiej strony „tym bardziej chcemy chronić przeszłość i przestrzeń, im bardziej mamy możliwość tą przestrzeń niszczyć i przekształcać.” Na przykładzie zabytkowej kamienicy Pan Merta zwrócił uwagę, iż konserwatorzy zabytków często stają przed dylematem wyboru mniejszego zła – wyrazić zgodę na przebudowę zabytkowego obiektu czy pozostawić go jako ruderę? Mówca wskazał również iż „większość sankcji jest martwa w tym sensie, że nie znajduje realnej kontynuacji w działaniu prokuratury i sądów.” Przestępstwa które w swoich skutkach powodują całkowitą utratę zniszczonego zabytku – na przykład poprzez jego rozbiórkę, często postrzegane są przez organa ścigania jako o znikomym stopniu społecznej szkodliwości. Generalny Konserwator Zabytków wskazał również na dylemat jaki towarzyszy konserwatorom, dotyczący prawa właścicieli zabytkowych obiektów do swobodnego nimi dysponowania oraz ograniczeniem tej swobody wynikającym z dążenia do ochrony zabytku. Ochrona dziedzictwa kulturowego może być przesłanką

Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Nowości