16 paź

Posiedzene Forum Ochrony Zabytków


W dniu 8 października odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim. Posiedzenie to miało charakter historyczny, ponieważ na podstawie przedstawionego „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi…” zdołano uchwalić Regulamin FOZ. Tym samym staliśmy się pierwszym Forum działającym przy Wojewodzie Mazowieckim, które uchwaliło Regulamin.
Do omawianego podczas posiedzenia projektu zaproponowałem zmianę polegającą na dodaniu zapisu, który jako dobrą praktykę traktuje zaproszenie na posiedzenie Forum m.in. właściciela zabytkowego obiektu, jako „strony, której sprawa będzie przedmiotem posiedzenia”. W założeniu zaproszenie właściciela zabytku ma ułatwić wszechstronne i obiektywne rozpoznanie sytuacji zabytkowego obiektu.
Pozostawiam otwartym pytanie jak dotrzeć do właścicieli zabytkowych obiektów z terenu Mazowsza, zachęcić do ewentualnego wystąpienia na Forum oraz wesprzeć ich w działaniach na rzecz zabezpieczenia stanu zachowania obiektów, którymi dysponują. Zwłaszcza w odniesieniu do tych obiektów, których zachowanie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia. Niestety służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie prowadzą ewidencji zabytków utraconych ani tych, których przetrwanie jest bezpośrednio zagrożone. A może jednak warto?
Jarosław Wiśniewski

W dniu 8 października odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim. Posiedzenie to miało charakter historyczny, ponieważ na podstawie przedstawionego „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi…” zdołano uchwalić Regulamin FOZ. Tym samym staliśmy się pierwszym Forum działającym przy Wojewodzie Mazowieckim, które uchwaliło Regulamin.

Do omawianego podczas posiedzenia projektu zaproponowałem zmianę polegającą na dodaniu zapisu, który jako dobrą praktykę traktuje zaproszenie na posiedzenie Forum m.in. właściciela zabytkowego obiektu, jako „strony, której sprawa będzie przedmiotem posiedzenia”. W założeniu zaproszenie właściciela zabytku ma ułatwić wszechstronne i obiektywne rozpoznanie sytuacji zabytkowego obiektu.

Pozostawiam otwartym pytanie jak dotrzeć do właścicieli zabytkowych obiektów z terenu Mazowsza, zachęcić do ewentualnego wystąpienia na Forum oraz wesprzeć ich w działaniach na rzecz zabezpieczenia stanu zachowania obiektów, którymi dysponują. Zwłaszcza w odniesieniu do tych obiektów, których zachowanie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia. Niestety służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie prowadzą ewidencji zabytków utraconych ani tych, których przetrwanie jest bezpośrednio zagrożone. A może jednak warto?

 

Jarosław Wiśniewski

Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim, Nowości