27 sie

Co będzie dalej z rządcówką w Borkowicach?
Rządcówka. Zdjęcie z 2007 roku.Pałac, zima 2010.

Pan Stefan Dembiński, który spędził w borkowickim pałacu dzieciństwo, jest pewien że „rządcówka” została wybudowana w tym samym czasie co pałac (1908 -1909). W budynku mieściło się mieszkanie Zarządcy, w głębi kurnik i garaż.

Od zakończenia wojny do końca lat 80-tych znajdowały się tu mieszkania dla nauczycieli – pałac zaadoptowano na szkołę. Od lat 90-tych pozostawiono nie zagospodarowany, popadał w coraz większą ruinę.

W latach 1984 – 1985 (247/A/84 oraz 292/A/85) pałac wraz z otaczającym go parkiem i obiektem rządcówki wpisane zostały do rejestru zabytków. Rządcówka jednak jako budynek nie zyskała odrębnego wpisu, zyskała ochronę jako obiekt znajdujący się na obszarze zabytkowego parku.

W roku 1998 potwierdzono odrębną decyzją 296/98 obszar zabytkowego parku na 9,28ha, wskazując granice parku poprzez załącznik w postaci mapy.

]

W roku 2004 po przeprowadzonej kontroli w której stwierdzono fatalny stan pałacu  i konieczność podjęcia prac Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Borkowice
27 sie

Borkowice – kolejne zgłoszenie cieknięcia dachu pałacu.


W dniu dzisiejszym osoby zajmujące się zabezpieczeniem pałacu stwierdziły nowe cieknięcie dachu – nad holem głównym. Niestety zabezpieczenie dachu i utrzymanie jego szczelności to najbardziej kosztowny wydatek w stosunku do pozostałych kosztów zabezpieczenia obiektu. Jak zwykle w tej sytuacji pytanie – robimy czy czekamy? A odpowiedź może być tylko jedna.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Borkowice
25 sie

Przebudowa strony www.ajednak.pl


Zakończono przebudowę strony głównej Fundacji A JEDNAK (www.ajednak.pl). Graficznie na pewno strona ulegała będzie kolejnym modyfikacjom, jednak mamy nadzieję pozostać przy obecnym systemie „operacyjnym”.


Graficznie i kolorystycznie obecna strona nawiązuje do poprzedniej. Główna korzyść to znaczne ułatwienia na poziomie administrowania, pojawiła się możliwość komentowania poszczególnych artykułów – do czego gorąco zachęcamy.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
25 sie

Forum Ochrony Zabytków – dla wybranych?


Udział w Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim wymaga najwyższego przygotowania, bo… najtrudniej jest dowiedzieć się o planowanym terminie posiedzenia!

Kilkakrotnie w przeszłości zwracaliśmy się do osób prowadzących spotkania w tym do pana Rafała Nadolnego – Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim, Nowości
24 sie

Przyjazne Jutro


W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie zawiązujące współpracę w zakresie projektu „Przyjazne Jutro”. Projekt skierowany będzie do osób resocjalizowanych, ale w przyszłości nie wykluczamy podjęcia podobnych działań w stosunku do osób bezrobotnych (w ramach projektu, bowiem Fundacja A JEDNAK od początku wspiera rozwijanie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych – jako metoda zmniejszenia bezrobocia).  Podejmowane w ramach projektu „Przyjazne Jutro” działania zmierzały będą nie tylko do przeszkolenia zawodowego osób resocjalizowanych, Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Nowości
11 sie

Posiedzenie KDS 2010-08-10


Posiedzenie odbyło się pod znakiem przywracania KDS na właściwe tory – dążenia do dialogu i współpracy uczestników KDS oraz obowiązku współpracy z miastem – co narzuca program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Forum Dialogu Społecznego oraz Centrum Komunikacji Społecznej. Wielokrotnie wyjaśniano i pouczano uczestników o tym, że Komisja nie może wnioskować o zwolnienie Pani Dyrektor, jako że działa właśnie przy tym urzędzie. W efekcie zadecydowano odstąpić od głosowania nad pismem wnioskującym o odwołanie pani dyrektor.

Część „wolnych wniosków” poświęcono na pytanie ze strony Fundacji A JEDNAK do Pani Dyrektor BSKZ o przebieg prac nad realizacją przez BSKZ projektu Czerwonej Księgi. Okazało się że projekt realizowany będzie w innym niż pierwotnie informowano zakresie i jako „Lista Obiektów Zagrożonych”. W obecnym kształcie projektu nie przewidziano większego (poza możliwość zgłoszenia interwencji i informacji w sposób elektroniczny) udziału społeczeństwa w tworzeniu Listy Obiektów Zagrożonych. Szkoda. Zaproponowano aby Fundacja A JEDNAK zgłosiła do BSKZ postulat o zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w tworzeniu listy obiektów zagrożonych. To już byłby kolejny raz – zgłaszanie tego rodzaju postulatu.


06 sie

27 Lipca 2010 – zmiany w Prezydium KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.


W dniu 27 lipca 2010 odbyło się posiedzenie KDS zwołane Ewę Komendowską.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ewa Komendowska potwierdziła swoją rezygnację z pełnienia tej funkcji, jak również z funkcji członka Prezydium KDS i udziału w pracach Komisji. Przebieg tego KDS był wyjątkowo burzliwy. Komisja zleciła Zespołowi Parowozowni opracowanie projektu pisma – wniosku o zwolnienie z pełnienia funkcji Dyrektora BSKZ P . Ewę Nekandę – Trepkę.

W załączeniu protokół z posiedzenia Protokół z posiedzenia 20100727

Pełna lista protokołów z posiedzeń oraz więcej informacji o KDS znajduje się na stronie:

http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=849