24 wrz

Spotkanie Forum NGO Powiatu Pruszkowskiego
W dniu 24 września 2010 odbyło się drugie spotkanie NGO Powiatu Pruszkowskiego. Ostatecznie zatwierdzono treść pisemnego wystąpienia do władz powiatu z inicjatywą utworzenia inkubatora i centrum dla NGO, wybrano również reprezentację do prowadzenia rozmów. Ot, kolejny mały kroczek na ścieżce rozwoju NGO :)


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
21 wrz

VII Mazowieckie Forum Inicjatyw PozarządowychVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się pod hasłem „Mazowsze 2010 – czas współpracy”.  Po sesji wspólnej „Krótka historia samorządności” uczestnicy mieli do wyboru panele o tematyce: Organizacje pozarządowe a biznes – czy potrafimy współpracować ze sobą i jakie są tego efekty; Konsultacje społeczne – czy chcemy i umiemy rozmawiać ze sobą i i z urzędnikami; Rola jednostek samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu partnerstw lokalnych – V Mazowieckie Forum Partnerstw Lokalnych.

Oczywiście z punktu widzenia działalności Fundacji A JEDNAK, najbardziej interesującą tematyką była „Organizacje pozarządowe a biznes”. Spotkanie i dyskusja były interesujące, jednak tematyka ta moim zdaniem wymaga poświęcenia znacznie więcej czasu na dyskusję, na znacznie głębszym poziomie szczegółowości. Zatem choć spotkanie udane i inicjatywa cenna, pozostał niedosyt.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
08 wrz

2010-09-07 KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie KDS przy Biurze Stołecznej Konserwator Zabytków. Program spotkania był mocno rozbudowany i o dziwo udało się wszystko „załatwić” w około 2 godziny. Dyskusję na temat Read more »


07 wrz

Czy nowe podejscie do zamówień publicznych pobudzi MŚP?W dniu 6 września w Warszawie, w ramach Klubu Innowacyjnych  Przedsiębiorstw odbyło się spotkanie regionalne dla menadżerów sektora MŚP „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

Możliwości uczestniczenia MŚP w zamówieniach publicznych analizowano pod kątem doświadczeń angielskich – tą część spotkania poprowadzili Panowie Tim Fox oraz Prof. John Allen.

Najwięcej emocji wywołała dyskusja na temat trendów w zamówieniach publicznych w Polsce -  w szczególności Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Nowości
04 wrz

2010-09-03 Franczyza szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw?Ile procent nowych przedsiębiorstw kończy swoją działalność w pierwszych 2 latach od rozpoczęcia? A jak wyglądają te dane, gdy przedsiębiorcy rozpoczynają swoją działalność w ramach sieci franczyzowej? Na te i podobne zagadnienia mieliśmy przyjemność dyskutować podczas dwudniowego szkolenia zorganizowanego przez Profit System.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
04 wrz

Forum NGO Powiatu Pruszkowskiego 2010-09-04


W dniu dzisiejszym w Piastowie,  z inicjatywy Piastowskiego Towarzystwa Oświatowego i Społecznego Stowarzyszenia Forum Pruszków odbyło się Forum NGO Powiatu Pruszkowskiego.

Prezentowano podejmowane dotychczas przez organizacje inicjatywy, m. inn. projekt przedstawiony przez P. Daniela Prędkopowicza „Razem łatwiej koalicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego” oraz inicjatywa „Bank Żywności SOS” przedstawiona przez P. Magdalenę Krajewską. Dyskutowano również na temat Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jednak przede wszystkim poruszano zagadnienia przyszłości i rozwoju organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego oraz podejmowanej w tym zakresie współpracy.  Uczestnicy zgodnie uznali za niezbędne, aby zwrócić się do Starosty Pruszkowskiego z inicjatywą powołania Centrum Organizacji Pozarządowych.

Powstaje także pod adresem http://www.ngopowiatpruszkowski.fora.pl elektroniczne forum współpracy.

Usa Crossword Puzzle


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
03 wrz

Spotkanie Wojewody Mazowieckiego z NGO


W dniu 1 września odbyło się spotkanie Wojewody Mazowieckiego z NGO zajmującymi się tematyką zabytków.Tematem miała być sytuacja związana z ochroną zabytków na terenie Mazowsza, w praktyce skoncentrowano się jednak na niedawnym wystąpieniem Wojewody do Generalnego Konserwatora Zabytków o dymisję P. Barbary Jezierskiej – Mazowieckiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków.
Znakomita większość przybyłych przedstawicieli reprezentowała organizacje działające na terenie Warszawy – poza stolicą obszar Mazowsza reprezentowany był niestety bardzo słabo. Szkoda, bo funkcja i zadania Mazowieckiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków rozciągają się na całe Mazowsze. Dobrze reprezentowane były Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Forum Ochrony Zabytków.

Uczestniczę intensywnie od ponad roku w pracach i spotkaniach NGO zajmujących się zabytkami. Działam w Prezydium Komisji Dialogu Społecznego i w pracach Zespołu ds. Parowozowni. Pomimo wielu podejmowanych dotychczas publicznie inicjatyw ratowania zagrożonych zabytków, nigdy nie spotkałem się z taką ilością emocji wśród społeczników. Każdy ma prawo wyrażać swoje stanowisko i bronić takich czy innych poglądów. Ale stanowiska ani urzędnika na nim nie da się przekazać kolejnym pokoleniom. Tych zabytków które utraciliśmy również – bo je utraciliśmy.