19 kwi

Posiedzene Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Dyskutowano na temat stanu zachowania obiektu przy ul. Marszałkowskiej 1, ponownie poruszono tematykę Parku Sokolnickiego, Planu Zarządzania „Historyczne Centrum Warszawy. Miejsce Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, oraz na temat konferencji z dnia 4 kwietnia 2011 na temat docieplania obiektów zabytkowych.

Uchwalono nowy Regulamin KDS oraz inicjatywę utworzenia przez KDS listy wykazu obiektów, które nie są a winny być chronione z uwagi na ich zabytkową wartość.

Resignation Letter Example


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii