22 paź

Wydrzyło się jutro.


Dzisiaj borkowicki pałac gościł szczególnych przyjaciół. Plany rewitalizacji pałacu określono  jako dobre i pewne, których realizacja jest tylko kwestią czasu.

To zaskakujące i miłe, gdy inni postrzegają zadanie renowacji i rewitalizacji jako jedynie „kwestia czasu”, zwłaszcza że za nami 6 lat starań.

Ale kto wie.. Dziękujemy za dobre słowo i poparcie.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Borkowice
18 paź

Sposoby ochrony i adaptacji fortów warszawskich.


Tym razem posiedzenie Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków odbyło się bez stołu i krzeseł. Nie był również potrzebny sprzęt do prezentacji.Spotkanie dotyczące „Sposobów ochrony i adaptacji fortów warszawskich” rozpoczęło się o godz. 13.00 w dniu 18.10.2011 r. na terenie Fortu Sokolnickiego. Celem była próba znalezienia odpowiedzi m.in. na pytania: czy tego typu adaptacje są słuszne?, czy stanowią szansę czy zagrożenie dla zabytkowych budowli?, jakie są dalsze kierunki zmian? Do wspólnej debaty zaproszono osoby, które uczestniczyły lub miały wpływ na sposób i charakter rewitalizacji obiektu.
Read more »