29 lis

Druga szansa na sukces przedsiębiorstwa


W dniu 29 listopada w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Druga szansa na sukces przedsiębiorstwa”, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematyką była problematyka upadłości przedsiębiorstw w nawiązaniu do podsumowania projektu badawczego poświęconego problematyce  skutecznych form wsparcia przedsiębiorców, którzy doświadczyli porażki, w ponownym otwieraniu działalności gospodarczej pt.: „Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Poruszano szereg zagadnień, doniesiono się również do wartości danych oficjalnych – prezentujących zaledwie 800 upadłości rocznie (bowiem tyle odnotowuje się postępowań upadłościowych prowadzonych przed sądami), a także nad skutecznością obecnych rozwiązań w kontekście 4 odnotowanych w skali roku procesów naprawczych. Interesującym jest również pozostające bez odpowiedzi pytanie – gdzie jest granica, po przekroczeniu której nie powinno się za wszelką cenę ratować upadającego przedsiębiorstwa?

W USA 2/3 miejsc pracy powstaje w przedsiębiorstwach, które zbankrutują w okresie 5 lat działalności.  – „Bankructwa są sekatorem reformatorów”

W kontekście prezentowanej tematyki, warto zastanowić się zatem gdzie kończy się moment, w którym wspomaganie przedsiębiorczości pozostaje działalnością pożytku publicznego.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
29 lis

Spotkanie Pruszkowskiej Grupy Roboczej


W dniu 28 listopada 2011 w Pruszkowie odbyło się już drugie spotkanie Pruszkowskiej Grupy Roboczej w ramach programu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji” realizowanego przez Federację MAZOWIA. Przebieg spotkania nie jest reżyserowany, poruszana jest problematyka zarówno o charakterze ogólnym, jak  i indywidualne problemy z jakimi borykają się NGO w trakcie swojej bieżącej działalności. Jest okazja lepiej się poznać, dowiedzieć się o nowych interesujących inicjatywach, nawiązać współpracę. Termin kolejnego spotkania ustalono na 30.01.2011. W imieniu Federacji Mazowia i własnym zapraszamy do uczestniczenia wszystkie NGO z obszaru powiatu pruszkowskiego.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii, Nowości
27 lis

Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy08 lis

Jesień w Borkowicach
Prace porządkowe

W oparciu o decyzję konserwatora, w Borkowicach trwają prace związane z wycinką obumarłych drzew i zagrażających konarów. Usuwane są też liście, których o tej porze roku jest niezwykle barwny urodzaj.

Jesienią park i pałac wyglądają szczególnie pięknie.O tej porze roku przyjeżdża tu wielu turystów, fotografów i.. młode pary :)


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
08 lis

A w sprawie borkowickiej rządcówki cisza..


Czy obiekt wytrzyma jeszcze kolejną zimę? Stan jest coraz gorszy, pomimo że nadal jeszcze da się ten obiekt uratować. Dlaczego nadal nic się nie dzieje i co jeszcze można / należy zrobić w tej sprawie? Załączam aktualne zdjęcie.
Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Borkowice