24 gru

Zmarł Pan Józef


W dniu dzisiejszym zmarł w swoim domu Pan Józef Wilczak.

Wielki Przyjaciel, społecznik i wolontariusz, opiekun pałacu, zwolennik idei rozwoju turystyki w Borkowicach. Wieloletni Strażak i Sołtys, współzałożyciel Forum Rozwoju Gminy Borkowice. Nie potrafię i nie podejmuję się wymienić wszystkich funkcji i zasług Pana Józefa.

Wiele godzin i dni spędziliśmy na rozmowach o Borkowicach, o przyszłości, o miejscu i roli pałacu w rozwoju gminy. Czasem miałem wrażenie że P. Józef pilnuje (choć nie było takiej potrzeby) aby dbać o pałac i park, o bezpieczeństwo w parku, ale też dbał aby w poszukiwaniu rozwiązań dla rewitalizacji zabytku nie zapominać o interesach mieszkańców.

Wiele razy obiecywałem sobie, ze trzeba kiedyś usiąść i spisać wiedzę P. Józefa, co gdzie, kiedy i jak było. Ale zawsze były sprawy pilniejsze, przecież jeszcze się zdąży..Pan Józef nie pisał książek ale gdy się odzywał, to wszyscy milkli i słuchali uważnie niezależnie jak ważni byli rozmówcy i co ważnego się działo.

Dzisiaj jest szczególnych dzień, ale na wieść o odejściu Pana Józefa wszyscy zamilkli.

Panie Józefie, nadal jest tyle do zrobienia.. Będzie nam Ciebie brakowało.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
22 gru

Gminna Ewidencja Zabytków w Borkowicach.


W dniu dzisiejszym w Borkowicach podczas sesji Rady Gminy uchwalono szereg istotnych uchwał, wśród których dwie naszym zdaniem najważniejsze – Budżet Gminy na 2012 rok oraz Gminną Ewidencję Zabytków.Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Tomaszowi Zdralowi za propozycje wypowiedzi w przedmiocie ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy. Słusznie zauważył Pan Radny Marian Głuch, że obecnie młodzież nie zawsze wie jakie zabytki znajdują się na terenie, gdzie zamieszkuje. Uchwałę o przyjęciu Gminnej Ewidencji Zabytków przyjęto jednogłośnie. Zgodnie z obietnicą Pana Wójta Roberta Fidosa, Gmina Ewidencja Zabytków niebawem zostanie opublikowana w internecie.

Dziękuję Panu Wójtowi i Szanownym Państwu Radnym za zaproszenie na uroczysty poczęstunek po zakończeniu Sesji Rady Gminy. Okazał się być świetną okazją do omówienia możliwości dalszego działania i współpracy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz dążeniu do rozwoju turystyki.

Wszystkim Państwu w imieniu Fundacji „A JEDNAK” i własnym życzę Zdrowych i Pogodnych oraz Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Borkowice
20 gru

Dzień pałacu


Dzisiaj jest szczególny dzień. Kupując pałac ponad sześć lat temu, byłem pewien że właśnie dzisiaj będzie już odrestaurowany, będzie funkcjonował dla powodzenia mojej firmy, ale też dla dobra nas wszystkich. Stało się inaczej z przyczyn niezależnych, a raczej zależnych od innych. No cóż, życie.

Mogę jeszcze wyznaczyć drugi termin, rezerwowy. Może moje 50-te urodziny to lepszy dead-line? Ale czy odkładanie targetu coś zmieni?

Wiem jedno – nie zmienię się ja, ani moje poglądy. Zwłaszcza na sprawy oczywiste.

Dopóki on trwa, to ja wygrywam. Ja, Nomad

 

 


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii, Borkowice
16 gru

Spółdzielnie socjalne: bezrobotni, łączcie się!


Róbta, jak chceta!

Pomysłem na kłopoty z wchodzeniem młodych ludzi na rynek pracy mogłyby się stać spółdzielnie socjalne. Ekonomia społeczna robi karierę w Europie, ale w Polsce dopiero raczkuje.

Spółdzielczość socjalna dopiero zaczyna się rozwijać.

Spółdzielczość socjalna dopiero zaczyna się rozwijać.

Grzegorz Sierba z Łodzi. Razem ze znajomymi otworzyli bistro Zaraz-Wracam.

Grzegorz Sierba z Łodzi. Razem ze znajomymi otworzyli bistro Zaraz-Wracam.

Przyszłość, Perspektywa, Szansa, Nowy Horyzont – nazwy spółdzielni socjalnych mówią wiele o nadziejach wiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Większość zostało Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
10 gru

Energia i Środowisko. V Forum Gospodarcze


W dniu 7 grudnia 2011r. w Warszawie odbyło się V Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko”.

Szczególnie interesującym z naszego punktu widzenia był panel poświęcony tematyce klastrów w Polsce, na tle doświadczeń Europy i Świata. W odniesieniu do tematyki powoływania klastrów uznano iż zasadnicze znaczenie mają okoliczności związane z potrzebą i przyczyną powołania klastra – czy inicjatywa jest „oddolną”, wynikającą z Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
09 gru

W stajni spaKomentowanie nie jest możliwe Filed under: Borkowice
06 gru

Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Zabytków z dnia 29 listopad 2011


W dniu 29 listopada 2011 r. Komisja Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Zabytków przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie odbyła spotkanie, na którym min. uchwalono wprowadzenie do Regulaminu Komisji punktu dotyczącego zapraszania właścieli zabytków na obrady Komisji. Uchwalono, że jeżeli na obradach Komisji będzie omawiany stan zachowania określonego zabytku, jego właścieciel będzie mógł uczestniczyć w takim spotkaniu. Wniosek złożył przedstawiciel Fundacji „A Jednak”. Pozostali uczestnicy obrad zgodzili się z wnioskującym, że bardzo ważne jest aby właściciel obiektu zabytkowego miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska poprzez uczestnictwo w Komisji.

Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
06 gru

Eksperci też są za..


W wyniku propozycji złożonej przez Fundację „A JEDNAK”, z satysfakcją informujemy że Polskie Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej poparło inicjatywę wystąpienia z uwagami do projektu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 -2015 na Mazowszu.

Inicjatywa dotyczyła podjęcia działań w celu zgłoszenia postulatu zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, uzupełniając RPO WM o Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
01 gru

Na kryzys i bezrobocie najlepsza jest spółdzielnia socjalna


Poniżej płockie przykłady, z których moglibyśmy i powinniśmy korzystać, realizując zamierzenia powołania spółdzielni socjalnej „Przyjazne Jutro” z siedzibą  w Borkowicach.


 


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii, Borkowice