23 lip

Borkowickie spotkanie z Radiem Dla Ciebie


W dniu 22 lipca 2009 w Borkowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielem Radia Dla Ciebie, redaktorem P. Piotrem Łosiem. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Borkowicach, radni, przedstawiciel Lasów Państwowych i inni zaproszeni goście. Tematem audycji były zagadnienia związane z walorami geograficznymi i przyrodniczymi regionu. Poruszono również tematykę społeczną związaną z przyczynami zanieczyszczania środowiska i tzw. „dzikich wysypisk”. Ostatnią część poświęcono obecnej sytuacji i przyszłości pałacu w Borkowicach. Po raz pierwszy zdarzyło się, że zwrócono uwagę na sprawy pałacu i nie była to nasza inicjatywa – jesteśmy za to wdzięczni.

Okazja ta dała możliwość do przypomnienia Radzie Gminy Borkowice o naszej propozycji złożonej w listopadzie 2008 dotyczącej poprowadzenia nowej drogi przez park w części północno – wschodniej w kierunku bloków. Jest to naszym zdaniem jedyne sensowne rozwiązanie dające nadzieję na zadowolenie dla mieszkańców bloków a dla pałacu szansę na jego odrestaurowanie. Na wydzielonym obszarze mogłaby powstać nie tylko droga, ale również teren parkowy z rozrywkami dla dzieci. Scalenia obszarów parku i możliwość ogrodzenia nada charakter inwestycyjny dla odrestaurowania pałacu. Mamy nadzieję, że Rada Gminy zdoła uzgodnić stanowisko i udzieli odpowiedzi w tej sprawie.

Inicjatywę Radia Dla Ciebie oceniamy bardzo wysoko. Każda konstruktywna dyskusja o przyszłości i rozwoju gminy daje szansę na dalsze współdziałanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość udziału w dyskusji.

Jarosław Wiśniewski


Filed under: Borkowice, Nowości

Sorry, comments for this entry are closed at this time.