16 gru

Spółdzielnie socjalne: bezrobotni, łączcie się!


Róbta, jak chceta!

Pomysłem na kłopoty z wchodzeniem młodych ludzi na rynek pracy mogłyby się stać spółdzielnie socjalne. Ekonomia społeczna robi karierę w Europie, ale w Polsce dopiero raczkuje.

Spółdzielczość socjalna dopiero zaczyna się rozwijać.

Spółdzielczość socjalna dopiero zaczyna się rozwijać.

Grzegorz Sierba z Łodzi. Razem ze znajomymi otworzyli bistro Zaraz-Wracam.

Grzegorz Sierba z Łodzi. Razem ze znajomymi otworzyli bistro Zaraz-Wracam.

Przyszłość, Perspektywa, Szansa, Nowy Horyzont – nazwy spółdzielni socjalnych mówią wiele o nadziejach wiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Większość zostało Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
10 gru

Energia i Środowisko. V Forum Gospodarcze


W dniu 7 grudnia 2011r. w Warszawie odbyło się V Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko”.

Szczególnie interesującym z naszego punktu widzenia był panel poświęcony tematyce klastrów w Polsce, na tle doświadczeń Europy i Świata. W odniesieniu do tematyki powoływania klastrów uznano iż zasadnicze znaczenie mają okoliczności związane z potrzebą i przyczyną powołania klastra – czy inicjatywa jest „oddolną”, wynikającą z Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
06 gru

Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Zabytków z dnia 29 listopad 2011


W dniu 29 listopada 2011 r. Komisja Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Zabytków przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie odbyła spotkanie, na którym min. uchwalono wprowadzenie do Regulaminu Komisji punktu dotyczącego zapraszania właścieli zabytków na obrady Komisji. Uchwalono, że jeżeli na obradach Komisji będzie omawiany stan zachowania określonego zabytku, jego właścieciel będzie mógł uczestniczyć w takim spotkaniu. Wniosek złożył przedstawiciel Fundacji „A Jednak”. Pozostali uczestnicy obrad zgodzili się z wnioskującym, że bardzo ważne jest aby właściciel obiektu zabytkowego miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska poprzez uczestnictwo w Komisji.

Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
06 gru

Eksperci też są za..


W wyniku propozycji złożonej przez Fundację „A JEDNAK”, z satysfakcją informujemy że Polskie Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej poparło inicjatywę wystąpienia z uwagami do projektu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 -2015 na Mazowszu.

Inicjatywa dotyczyła podjęcia działań w celu zgłoszenia postulatu zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, uzupełniając RPO WM o Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
01 gru

Na kryzys i bezrobocie najlepsza jest spółdzielnia socjalna


Poniżej płockie przykłady, z których moglibyśmy i powinniśmy korzystać, realizując zamierzenia powołania spółdzielni socjalnej „Przyjazne Jutro” z siedzibą  w Borkowicach.


 


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii, Borkowice
29 lis

Druga szansa na sukces przedsiębiorstwa


W dniu 29 listopada w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Druga szansa na sukces przedsiębiorstwa”, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematyką była problematyka upadłości przedsiębiorstw w nawiązaniu do podsumowania projektu badawczego poświęconego problematyce  skutecznych form wsparcia przedsiębiorców, którzy doświadczyli porażki, w ponownym otwieraniu działalności gospodarczej pt.: „Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Poruszano szereg zagadnień, doniesiono się również do wartości danych oficjalnych – prezentujących zaledwie 800 upadłości rocznie (bowiem tyle odnotowuje się postępowań upadłościowych prowadzonych przed sądami), a także nad skutecznością obecnych rozwiązań w kontekście 4 odnotowanych w skali roku procesów naprawczych. Interesującym jest również pozostające bez odpowiedzi pytanie – gdzie jest granica, po przekroczeniu której nie powinno się za wszelką cenę ratować upadającego przedsiębiorstwa?

W USA 2/3 miejsc pracy powstaje w przedsiębiorstwach, które zbankrutują w okresie 5 lat działalności.  – „Bankructwa są sekatorem reformatorów”

W kontekście prezentowanej tematyki, warto zastanowić się zatem gdzie kończy się moment, w którym wspomaganie przedsiębiorczości pozostaje działalnością pożytku publicznego.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
29 lis

Spotkanie Pruszkowskiej Grupy Roboczej


W dniu 28 listopada 2011 w Pruszkowie odbyło się już drugie spotkanie Pruszkowskiej Grupy Roboczej w ramach programu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji” realizowanego przez Federację MAZOWIA. Przebieg spotkania nie jest reżyserowany, poruszana jest problematyka zarówno o charakterze ogólnym, jak  i indywidualne problemy z jakimi borykają się NGO w trakcie swojej bieżącej działalności. Jest okazja lepiej się poznać, dowiedzieć się o nowych interesujących inicjatywach, nawiązać współpracę. Termin kolejnego spotkania ustalono na 30.01.2011. W imieniu Federacji Mazowia i własnym zapraszamy do uczestniczenia wszystkie NGO z obszaru powiatu pruszkowskiego.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii, Nowości
27 lis

Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy08 lis

Jesień w Borkowicach
Prace porządkowe

W oparciu o decyzję konserwatora, w Borkowicach trwają prace związane z wycinką obumarłych drzew i zagrażających konarów. Usuwane są też liście, których o tej porze roku jest niezwykle barwny urodzaj.

Jesienią park i pałac wyglądają szczególnie pięknie.O tej porze roku przyjeżdża tu wielu turystów, fotografów i.. młode pary :)


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
29 wrz

OGŁOSZENIE


POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ A JEDNAK W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA APLIKACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ DLA FUNDACJI W RÓŻNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH- POKL,RPO WM, POIG, PROW.

PRIORYTETEM JEST:
1.DOŚWIADCZENIE W TEMATYCE FUNDUSZY UNIJNYCH
2.BLISKOŚĆ DO BORKOWIC, MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU
3.OBYCIE Z KOMPUTEREM I INTERNETEM

WSPÓŁPRACA OPARTA O WOLONTARIAT,JEDNAK ZAPEWNIAMY
SZKOLENIA I W TYM ZAKRESIE ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
DO WARSZAWY NA EWENTUALNE SZKOLENIA, A TAKŻE MOŻLIWOŚĆ
UCZESTNICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW,NA KTÓRE UDA SIĘ
UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE.
KONTAKT:
BIURO FUNDACJI A JEDNAK
BORKOWICE ul. Ks Jana Wiśniewskiego 13 – ORGANISTÓWKA
TEL. 48 375 51 98
TEL. KOM. 48 600 22 44 88


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
10 sie

Szansa na podniesienie kwalifikacji i wiedza, która może zaowocować, jeśli tylko chcesz!


Fundacja A JEDNAK działająca na terenie Gminy Borkowice realizuje projekt pt:”Przeprowadzenie spotkań i szkoleń zmierzających do powołania Spółdzielni socjalnej na terenie Gminy Borkowice.”

Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania rekrutacji uczestników zgłaszających się na szkolenie.

Na szkoleniu są przewidziane również warsztaty umożliwiające zapoznanie się z zasadami jak założyć własną firmę, skąd pozyskać środki na otworzenie działalności.

Okres rekrutacji został przedłużony do 10.08.2011r.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Nie przegap szansy, która nie zdarza się codziennie.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
03 sie

IX Festyn Rodzinny


31.07.2011 r odbył się IX Festyn Rodzinny . Wydarzenie miało miejsce na boisku przy zespole parkowo-pałacowym w Borkowicach. Impreza miała charakter otwarty i zrzeszyła dużą liczbę mieszkańców mimo, iż nie dopisała pogoda. Bogaty program artystyczny przygotowany przez lokalne władze bawił mieszkańców gminy do późnej pory. Festyn rozpoczęły występy młodzieży i dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach. Następnymi atrakcjami programu były konkursy sprawnościowe, występ cyrku rodzinnego z Chlewisk, a uwieńczeniem imprezy był koncert zespołów HAPPY AND i FOKUS.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
18 maj

Kwota 4200zł na cele związane z ochroną i zagospodarowaniem zrujnowanych zabytków.


Fundacja A JEDNAK otrzymała przyrzeczenie przekazania świadczenia pieniężnego (będącego wynikiem rozstrzygnięcia przez Sąd) w kwocie 4200 zł na realizację celów statutowych związanych z ochroną i zagospodarowaniem zrujnowanych zabytków. Dziękujemy osobie / osobom, które podjęły decyzję o dofinansowaniu realizowanych przez nas celów. Cieszymy się że nasza mozolna praca jest dostrzegana i wzbudza zaufanie – którego obiecujemy i tym razem nie zawieść.

Cała kwota wydatkowana zostanie na realizację celów statutowych – bez jakichkolwiek kosztów organizacyjnych, pomocniczych, zarządu, czy wynagrodzeń. Sposób wydatkowania uzyskanych środków zostanie szczegółowo udokumentowany i przedstawiony na naszej stronie.

Dziękujemy – jako powiernik.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
19 kwi

Posiedzene Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Dyskutowano na temat stanu zachowania obiektu przy ul. Marszałkowskiej 1, ponownie poruszono tematykę Parku Sokolnickiego, Planu Zarządzania „Historyczne Centrum Warszawy. Miejsce Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, oraz na temat konferencji z dnia 4 kwietnia 2011 na temat docieplania obiektów zabytkowych.

Uchwalono nowy Regulamin KDS oraz inicjatywę utworzenia przez KDS listy wykazu obiektów, które nie są a winny być chronione z uwagi na ich zabytkową wartość.

Resignation Letter Example


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
24 lis

2010-11-23 KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


Na wczorajszym spotkaniu dotyczącym wyboru osób do Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego popieranych przez KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, uczestniczyło 14 osób w tym w tym 10 organizacji  (TUP, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Fundacja „A Jednak”, Związek Stowarzyszeń Praskich, Fundacja HEREDIS, FOPA, Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Ładna Kępa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, TONZ OW),  oraz przedstawiciel BSKZ.

Wybrani w głosowaniu do WRPP to:

1. Marek Chodaczyński,
2. Andrzej Mrowiec,
3. Patryk Zaremba,
4. Maria Pokój,
5. Anna Szwapczyńska,
6. Maria Wojtysiak,
7. Tomasz Harasimowicz,
8. Maria Lehman,
9. Piotr Kaliszek,
10. Małgorzata Zambrowska.

Kandydatom życzymy powodzenia!


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
17 lis

2010-11-16 KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


W dniu 16-11-2010 odbyło się kolejne spotkanie KDS przy Biurze Stołecznej Konserwator Zabytków. Głosowanie w sprawie Przedstawicieli KDS przy BSKZ do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRP) zostało przełożone na 23 listopada. Dyskutowano na temat planów remontu nawierzchni Starego Miasta. Omówiono stan spraw (wniosków) skierowanych do BSKZ lub za pośrednictwem BSKZ.


17 lis

2010-11-15 – FOZ


Wczorajsze spotkanie FOZ dotyczyło przygotowania opinii FOZ NGO przy Wojewodzie Mazowieckim w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz kwalifikowaniu przedsięwzięć do sporządzania raportu w zakresie zabytków znajdujących się w rejestrze zabytków, ewidencji zabytków oraz obszarów archeologicznych.
Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
01 paź

2010-10-01 Borkowice, przygotowania do zimy.Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii, Borkowice, Nowości
24 wrz

Spotkanie Forum NGO Powiatu Pruszkowskiego
W dniu 24 września 2010 odbyło się drugie spotkanie NGO Powiatu Pruszkowskiego. Ostatecznie zatwierdzono treść pisemnego wystąpienia do władz powiatu z inicjatywą utworzenia inkubatora i centrum dla NGO, wybrano również reprezentację do prowadzenia rozmów. Ot, kolejny mały kroczek na ścieżce rozwoju NGO :)


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
21 wrz

VII Mazowieckie Forum Inicjatyw PozarządowychVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się pod hasłem „Mazowsze 2010 – czas współpracy”.  Po sesji wspólnej „Krótka historia samorządności” uczestnicy mieli do wyboru panele o tematyce: Organizacje pozarządowe a biznes – czy potrafimy współpracować ze sobą i jakie są tego efekty; Konsultacje społeczne – czy chcemy i umiemy rozmawiać ze sobą i i z urzędnikami; Rola jednostek samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu partnerstw lokalnych – V Mazowieckie Forum Partnerstw Lokalnych.

Oczywiście z punktu widzenia działalności Fundacji A JEDNAK, najbardziej interesującą tematyką była „Organizacje pozarządowe a biznes”. Spotkanie i dyskusja były interesujące, jednak tematyka ta moim zdaniem wymaga poświęcenia znacznie więcej czasu na dyskusję, na znacznie głębszym poziomie szczegółowości. Zatem choć spotkanie udane i inicjatywa cenna, pozostał niedosyt.


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Bez kategorii
Strona 2 z 3123