03 wrz

Spotkanie Wojewody Mazowieckiego z NGO


W dniu 1 września odbyło się spotkanie Wojewody Mazowieckiego z NGO zajmującymi się tematyką zabytków.Tematem miała być sytuacja związana z ochroną zabytków na terenie Mazowsza, w praktyce skoncentrowano się jednak na niedawnym wystąpieniem Wojewody do Generalnego Konserwatora Zabytków o dymisję P. Barbary Jezierskiej – Mazowieckiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków.
Znakomita większość przybyłych przedstawicieli reprezentowała organizacje działające na terenie Warszawy – poza stolicą obszar Mazowsza reprezentowany był niestety bardzo słabo. Szkoda, bo funkcja i zadania Mazowieckiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków rozciągają się na całe Mazowsze. Dobrze reprezentowane były Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Forum Ochrony Zabytków.

Uczestniczę intensywnie od ponad roku w pracach i spotkaniach NGO zajmujących się zabytkami. Działam w Prezydium Komisji Dialogu Społecznego i w pracach Zespołu ds. Parowozowni. Pomimo wielu podejmowanych dotychczas publicznie inicjatyw ratowania zagrożonych zabytków, nigdy nie spotkałem się z taką ilością emocji wśród społeczników. Każdy ma prawo wyrażać swoje stanowisko i bronić takich czy innych poglądów. Ale stanowiska ani urzędnika na nim nie da się przekazać kolejnym pokoleniom. Tych zabytków które utraciliśmy również – bo je utraciliśmy.


25 sie

Forum Ochrony Zabytków – dla wybranych?


Udział w Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim wymaga najwyższego przygotowania, bo… najtrudniej jest dowiedzieć się o planowanym terminie posiedzenia!

Kilkakrotnie w przeszłości zwracaliśmy się do osób prowadzących spotkania w tym do pana Rafała Nadolnego – Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim, Nowości
30 mar

FOZ 20100329


Wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ochrony Zabytków przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Dyskutowano o możliwościach pozyskania finansowania na zabezpieczenie zabytków, próbowano odpowiedzieć na pytania – czy mamy i potrzebujemy regulamin pracy? Czy spotkania winny być protokółowane? Dyskutowano również nad propozycją strategii działania FOZ na rok 2010 opracowaną przez Fundację A JEDNAK i Forum Rozwoju Warszawy.

Ze względu na niaką frekwencję rozstrzygnięcia nie nastąpiły.

Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim, Nowości
19 lis

FOZ – również rezygnacja Koordynatora, sprawa pałacu.


W dniu 19 listopada 2009 odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ochrony Zabytków. Podobnie do Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, tu również miała miejsce rezygnacja Koordynatora. Dwa istotne dla zagadnień ochrony zabytków fora organizacji społecznych, w obydwu w tym samym czasie rezygnacja Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Borkowice, Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim, Nowości
16 paź

Posiedzene Forum Ochrony Zabytków


W dniu 8 października odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim. Posiedzenie to miało charakter historyczny, ponieważ na podstawie przedstawionego „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi…” zdołano uchwalić Regulamin FOZ. Tym samym staliśmy się pierwszym Forum działającym przy Wojewodzie Mazowieckim, które uchwaliło Regulamin.
Do omawianego podczas posiedzenia projektu zaproponowałem zmianę polegającą na dodaniu zapisu, który jako dobrą praktykę traktuje zaproszenie na posiedzenie Forum m.in. właściciela zabytkowego obiektu, jako „strony, której sprawa będzie przedmiotem posiedzenia”. W założeniu zaproszenie właściciela zabytku ma ułatwić wszechstronne i obiektywne rozpoznanie sytuacji zabytkowego obiektu.
Pozostawiam otwartym pytanie jak dotrzeć do właścicieli zabytkowych obiektów z terenu Mazowsza, zachęcić do ewentualnego wystąpienia na Forum oraz wesprzeć ich w działaniach na rzecz zabezpieczenia stanu zachowania obiektów, którymi dysponują. Zwłaszcza w odniesieniu do tych obiektów, których zachowanie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia. Niestety służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie prowadzą ewidencji zabytków utraconych ani tych, których przetrwanie jest bezpośrednio zagrożone. A może jednak warto?
Jarosław Wiśniewski

W dniu 8 października odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim. Posiedzenie to miało charakter historyczny, ponieważ na podstawie przedstawionego „Programu Współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi…” zdołano uchwalić Regulamin FOZ. Tym samym staliśmy się pierwszym Forum działającym przy Wojewodzie Mazowieckim, które uchwaliło Regulamin.

Do omawianego podczas posiedzenia projektu zaproponowałem zmianę polegającą na dodaniu zapisu, który jako dobrą praktykę traktuje zaproszenie na posiedzenie Forum m.in. właściciela zabytkowego obiektu, jako „strony, której sprawa będzie przedmiotem posiedzenia”. W założeniu zaproszenie właściciela zabytku ma ułatwić wszechstronne i obiektywne rozpoznanie sytuacji zabytkowego obiektu.

Pozostawiam otwartym pytanie jak dotrzeć do właścicieli zabytkowych obiektów z terenu Mazowsza, zachęcić do ewentualnego wystąpienia na Forum oraz wesprzeć ich w działaniach na rzecz zabezpieczenia stanu zachowania obiektów, którymi dysponują. Zwłaszcza w odniesieniu do tych obiektów, których zachowanie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia. Niestety służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie prowadzą ewidencji zabytków utraconych ani tych, których przetrwanie jest bezpośrednio zagrożone. A może jednak warto?

 

Jarosław Wiśniewski

Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim, Nowości
27 wrz

Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim


W dniu 10 września w gmachu Urzędu Wojewódzkiego odbyło się IV Forum Ochrony Zabytków, w którym uczestniczył P. Rafał Nadolny – Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po krótkim przedstawieniu sprawy podziału obszaru zabytkowego parku w Borkowicach i braku ochrony konserwatorskiej obiektu rządcówki, Pan Nadolny zasugerował złożenie pisma w tej sprawie do Urzędu Konserwatora. Tak też uczyniono.

Read more »


Komentowanie nie jest możliwe Filed under: Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim, Nowości