18 paź

Sposoby ochrony i adaptacji fortów warszawskich.


Tym razem posiedzenie Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków odbyło się bez stołu i krzeseł. Nie był również potrzebny sprzęt do prezentacji.Spotkanie dotyczące „Sposobów ochrony i adaptacji fortów warszawskich” rozpoczęło się o godz. 13.00 w dniu 18.10.2011 r. na terenie Fortu Sokolnickiego. Celem była próba znalezienia odpowiedzi m.in. na pytania: czy tego typu adaptacje są słuszne?, czy stanowią szansę czy zagrożenie dla zabytkowych budowli?, jakie są dalsze kierunki zmian? Do wspólnej debaty zaproszono osoby, które uczestniczyły lub miały wpływ na sposób i charakter rewitalizacji obiektu.
Read more »


17 lis

2010-11-16 KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


W dniu 16-11-2010 odbyło się kolejne spotkanie KDS przy Biurze Stołecznej Konserwator Zabytków. Głosowanie w sprawie Przedstawicieli KDS przy BSKZ do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRP) zostało przełożone na 23 listopada. Dyskutowano na temat planów remontu nawierzchni Starego Miasta. Omówiono stan spraw (wniosków) skierowanych do BSKZ lub za pośrednictwem BSKZ.


08 wrz

2010-09-07 KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie KDS przy Biurze Stołecznej Konserwator Zabytków. Program spotkania był mocno rozbudowany i o dziwo udało się wszystko „załatwić” w około 2 godziny. Dyskusję na temat Read more »


03 wrz

Spotkanie Wojewody Mazowieckiego z NGO


W dniu 1 września odbyło się spotkanie Wojewody Mazowieckiego z NGO zajmującymi się tematyką zabytków.Tematem miała być sytuacja związana z ochroną zabytków na terenie Mazowsza, w praktyce skoncentrowano się jednak na niedawnym wystąpieniem Wojewody do Generalnego Konserwatora Zabytków o dymisję P. Barbary Jezierskiej – Mazowieckiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków.
Znakomita większość przybyłych przedstawicieli reprezentowała organizacje działające na terenie Warszawy – poza stolicą obszar Mazowsza reprezentowany był niestety bardzo słabo. Szkoda, bo funkcja i zadania Mazowieckiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków rozciągają się na całe Mazowsze. Dobrze reprezentowane były Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Forum Ochrony Zabytków.

Uczestniczę intensywnie od ponad roku w pracach i spotkaniach NGO zajmujących się zabytkami. Działam w Prezydium Komisji Dialogu Społecznego i w pracach Zespołu ds. Parowozowni. Pomimo wielu podejmowanych dotychczas publicznie inicjatyw ratowania zagrożonych zabytków, nigdy nie spotkałem się z taką ilością emocji wśród społeczników. Każdy ma prawo wyrażać swoje stanowisko i bronić takich czy innych poglądów. Ale stanowiska ani urzędnika na nim nie da się przekazać kolejnym pokoleniom. Tych zabytków które utraciliśmy również – bo je utraciliśmy.


11 sie

Posiedzenie KDS 2010-08-10


Posiedzenie odbyło się pod znakiem przywracania KDS na właściwe tory – dążenia do dialogu i współpracy uczestników KDS oraz obowiązku współpracy z miastem – co narzuca program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Forum Dialogu Społecznego oraz Centrum Komunikacji Społecznej. Wielokrotnie wyjaśniano i pouczano uczestników o tym, że Komisja nie może wnioskować o zwolnienie Pani Dyrektor, jako że działa właśnie przy tym urzędzie. W efekcie zadecydowano odstąpić od głosowania nad pismem wnioskującym o odwołanie pani dyrektor.

Część „wolnych wniosków” poświęcono na pytanie ze strony Fundacji A JEDNAK do Pani Dyrektor BSKZ o przebieg prac nad realizacją przez BSKZ projektu Czerwonej Księgi. Okazało się że projekt realizowany będzie w innym niż pierwotnie informowano zakresie i jako „Lista Obiektów Zagrożonych”. W obecnym kształcie projektu nie przewidziano większego (poza możliwość zgłoszenia interwencji i informacji w sposób elektroniczny) udziału społeczeństwa w tworzeniu Listy Obiektów Zagrożonych. Szkoda. Zaproponowano aby Fundacja A JEDNAK zgłosiła do BSKZ postulat o zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w tworzeniu listy obiektów zagrożonych. To już byłby kolejny raz – zgłaszanie tego rodzaju postulatu.


06 sie

27 Lipca 2010 – zmiany w Prezydium KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.


W dniu 27 lipca 2010 odbyło się posiedzenie KDS zwołane Ewę Komendowską.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ewa Komendowska potwierdziła swoją rezygnację z pełnienia tej funkcji, jak również z funkcji członka Prezydium KDS i udziału w pracach Komisji. Przebieg tego KDS był wyjątkowo burzliwy. Komisja zleciła Zespołowi Parowozowni opracowanie projektu pisma – wniosku o zwolnienie z pełnienia funkcji Dyrektora BSKZ P . Ewę Nekandę – Trepkę.

W załączeniu protokół z posiedzenia Protokół z posiedzenia 20100727

Pełna lista protokołów z posiedzeń oraz więcej informacji o KDS znajduje się na stronie:

http://www.um.warszawa.pl/ngo/index.php?id=849


17 lis

KDS – jesienne osłabienie?


W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Stołecznym Konserwatorze Zabytków. Z powodu problemów organizacyjnych w Prezydium Komisji, nie zdołano utrzymać dotychczasowego tempa prac. Rezygnację z funkcji Przewodniczącego i z pracy w Prezydium złożył P. Michał Sokolnicki. Ustalono, że wybór Przewodniczącego i członka Prezydium nastąpi na kolejnym posiedzeniu KDS-u. No cóż, osłabienie jesienne daje się wszystkim we znaki.

Read more »


27 wrz

II Posiedzenie KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


W dniu 22 września 2009 odbyło się II posiedzenie KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Przedmiotem były sprawy organizacyjne, problemy dot. konserwacji i zabezpieczenia Cmentarza Ewangelickiego, budynki zabytkowej fabryki Norblina przy ul. Żelaznej. W spotkaniu uczestniczyła P. Ewa Nekadna Trepka – Stołeczny Konserwator Zabytków.

Read more »


27 sie

Pierwsze spotkanie KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego


Dzisiaj (27 sierpnia 2009) w Warszawie w Urzędzie m. st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 miało miejsce pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Spotkanie miało charakter organizacyjny. Powołano Prezydium i Przewodniczącego, którym został P. Michał Sokolnicki ze stowarzyszenia „Nowa Praga”.
Ustalono również Regulamin Pracy Komisji i … przystąpiono do działania.

 

 

Read more »