30 mar

FOZ 20100329


Wczoraj odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ochrony Zabytków przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Dyskutowano o możliwościach pozyskania finansowania na zabezpieczenie zabytków, próbowano odpowiedzieć na pytania – czy mamy i potrzebujemy regulamin pracy? Czy spotkania winny być protokółowane? Dyskutowano również nad propozycją strategii działania FOZ na rok 2010 opracowaną przez Fundację A JEDNAK i Forum Rozwoju Warszawy.

Ze względu na niaką frekwencję rozstrzygnięcia nie nastąpiły.


Sorry, comments for this entry are closed at this time.