28 mar

Masz głos – masz wybór!


W dniach 26 – 28 marca 2010 roku w Popowie odbyły się warsztaty w ramach akcji „Masz głos – masz wybór”. Podstawowym celem, jaki postawili sobie organizatorzy tego spotkania, było przygotowanie uczestników do jak najlepszego prowadzenia działań na terenie swoich gmin. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć również reprezentacji Forum Rozwoju Gminy Borkowice, w osobie Jarosława Wiśniewskiego.

Priorytetem dla organizatorów akcji jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami istotnymi dla nich – jako społeczności lokalnej. Najlepszym sposobem zadbania o te kwestie jest po prostu udział w wyborach samorządowych. To właśnie lokalni samorządowcy mają bezpośredni wpływ na rozwój i los wszystkich ważnych spraw dla mieszkańców danego regionu. Zorganizowane warsztaty miały na celu uświadomienie uczestnikom tego, jak skutecznie wykorzystywać możliwości wynikające z funkcjonowania lokalnych koalicji obywatelskich.

Pierwszy dzień spotkania stanowił pewnego rodzaju wprowadzenie – uczestników poinformowano o tym, jakie zadania zostały postawione w ramach akcji w 2010 roku. Była to doskonała okazja do szerszego zaprezentowania dobrych praktyk uczestników, z którymi mieliśmy do czynienia w trakcie ubiegłego roku. W ten sposób szersze grono osób mogło poznać pewnego rodzaju schematy działań, przybliżające do osiągnięcia konkretnego celu.

Drugi dzień został przede wszystkim poświęcony tematyce związanej z tworzeniem lokalnych koalicji. Poruszone zostały wszystkie najistotniejsze zagadnienia, które mogły budzić wątpliwości lub być niejasne dla uczestników. Przedstawiono również korzyści, jakie wynikają z faktu utworzenia lokalnej koalicji.

Ostatni dzień organizatorzy przeznaczyli na potrzeby akcji „Kandyduj”. Cel jest dość prosty – dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji dla osób, które zamierzają wystartować w lokalnych wyborach samorządowych. W ten sposób zainteresowani mogą się dowiedzieć np. dlaczego warto kandydować lub jakie zadania są stawiane przed radą miejską.


Filed under: Nowości

Sorry, comments for this entry are closed at this time.