24 gru

Zmarł Pan Józef


W dniu dzisiejszym zmarł w swoim domu Pan Józef Wilczak.

Wielki Przyjaciel, społecznik i wolontariusz, opiekun pałacu, zwolennik idei rozwoju turystyki w Borkowicach. Wieloletni Strażak i Sołtys, współzałożyciel Forum Rozwoju Gminy Borkowice. Nie potrafię i nie podejmuję się wymienić wszystkich funkcji i zasług Pana Józefa.

Wiele godzin i dni spędziliśmy na rozmowach o Borkowicach, o przyszłości, o miejscu i roli pałacu w rozwoju gminy. Czasem miałem wrażenie że P. Józef pilnuje (choć nie było takiej potrzeby) aby dbać o pałac i park, o bezpieczeństwo w parku, ale też dbał aby w poszukiwaniu rozwiązań dla rewitalizacji zabytku nie zapominać o interesach mieszkańców.

Wiele razy obiecywałem sobie, ze trzeba kiedyś usiąść i spisać wiedzę P. Józefa, co gdzie, kiedy i jak było. Ale zawsze były sprawy pilniejsze, przecież jeszcze się zdąży..Pan Józef nie pisał książek ale gdy się odzywał, to wszyscy milkli i słuchali uważnie niezależnie jak ważni byli rozmówcy i co ważnego się działo.

Dzisiaj jest szczególnych dzień, ale na wieść o odejściu Pana Józefa wszyscy zamilkli.

Panie Józefie, nadal jest tyle do zrobienia.. Będzie nam Ciebie brakowało.


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
22 gru

Gminna Ewidencja Zabytków w Borkowicach.


W dniu dzisiejszym w Borkowicach podczas sesji Rady Gminy uchwalono szereg istotnych uchwał, wśród których dwie naszym zdaniem najważniejsze – Budżet Gminy na 2012 rok oraz Gminną Ewidencję Zabytków.Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Tomaszowi Zdralowi za propozycje wypowiedzi w przedmiocie ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy. Słusznie zauważył Pan Radny Marian Głuch, że obecnie młodzież nie zawsze wie jakie zabytki znajdują się na terenie, gdzie zamieszkuje. Uchwałę o przyjęciu Gminnej Ewidencji Zabytków przyjęto jednogłośnie. Zgodnie z obietnicą Pana Wójta Roberta Fidosa, Gmina Ewidencja Zabytków niebawem zostanie opublikowana w internecie.

Dziękuję Panu Wójtowi i Szanownym Państwu Radnym za zaproszenie na uroczysty poczęstunek po zakończeniu Sesji Rady Gminy. Okazał się być świetną okazją do omówienia możliwości dalszego działania i współpracy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz dążeniu do rozwoju turystyki.

Wszystkim Państwu w imieniu Fundacji „A JEDNAK” i własnym życzę Zdrowych i Pogodnych oraz Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Borkowice
20 gru

Dzień pałacu


Dzisiaj jest szczególny dzień. Kupując pałac ponad sześć lat temu, byłem pewien że właśnie dzisiaj będzie już odrestaurowany, będzie funkcjonował dla powodzenia mojej firmy, ale też dla dobra nas wszystkich. Stało się inaczej z przyczyn niezależnych, a raczej zależnych od innych. No cóż, życie.

Mogę jeszcze wyznaczyć drugi termin, rezerwowy. Może moje 50-te urodziny to lepszy dead-line? Ale czy odkładanie targetu coś zmieni?

Wiem jedno – nie zmienię się ja, ani moje poglądy. Zwłaszcza na sprawy oczywiste.

Dopóki on trwa, to ja wygrywam. Ja, Nomad

 

 


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii, Borkowice
16 gru

Spółdzielnie socjalne: bezrobotni, łączcie się!


Róbta, jak chceta!

Pomysłem na kłopoty z wchodzeniem młodych ludzi na rynek pracy mogłyby się stać spółdzielnie socjalne. Ekonomia społeczna robi karierę w Europie, ale w Polsce dopiero raczkuje.

Spółdzielczość socjalna dopiero zaczyna się rozwijać.

Spółdzielczość socjalna dopiero zaczyna się rozwijać.

Grzegorz Sierba z Łodzi. Razem ze znajomymi otworzyli bistro Zaraz-Wracam.

Grzegorz Sierba z Łodzi. Razem ze znajomymi otworzyli bistro Zaraz-Wracam.

Przyszłość, Perspektywa, Szansa, Nowy Horyzont – nazwy spółdzielni socjalnych mówią wiele o nadziejach wiązanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Większość zostało Czytaj więcej »


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
10 gru

Energia i Środowisko. V Forum Gospodarcze


W dniu 7 grudnia 2011r. w Warszawie odbyło się V Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko”.

Szczególnie interesującym z naszego punktu widzenia był panel poświęcony tematyce klastrów w Polsce, na tle doświadczeń Europy i Świata. W odniesieniu do tematyki powoływania klastrów uznano iż zasadnicze znaczenie mają okoliczności związane z potrzebą i przyczyną powołania klastra – czy inicjatywa jest „oddolną”, wynikającą z Czytaj więcej »


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
09 gru

W stajni spaKomentowanie nie jest możliwe W kategorii: Borkowice
06 gru

Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Zabytków z dnia 29 listopad 2011


W dniu 29 listopada 2011 r. Komisja Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Zabytków przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie odbyła spotkanie, na którym min. uchwalono wprowadzenie do Regulaminu Komisji punktu dotyczącego zapraszania właścieli zabytków na obrady Komisji. Uchwalono, że jeżeli na obradach Komisji będzie omawiany stan zachowania określonego zabytku, jego właścieciel będzie mógł uczestniczyć w takim spotkaniu. Wniosek złożył przedstawiciel Fundacji „A Jednak”. Pozostali uczestnicy obrad zgodzili się z wnioskującym, że bardzo ważne jest aby właściciel obiektu zabytkowego miał możliwość zaprezentowania swojego stanowiska poprzez uczestnictwo w Komisji.

Czytaj więcej »


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
06 gru

Eksperci też są za..


W wyniku propozycji złożonej przez Fundację „A JEDNAK”, z satysfakcją informujemy że Polskie Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej poparło inicjatywę wystąpienia z uwagami do projektu Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 -2015 na Mazowszu.

Inicjatywa dotyczyła podjęcia działań w celu zgłoszenia postulatu zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, uzupełniając RPO WM o Czytaj więcej »


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
01 gru

Na kryzys i bezrobocie najlepsza jest spółdzielnia socjalna


Poniżej płockie przykłady, z których moglibyśmy i powinniśmy korzystać, realizując zamierzenia powołania spółdzielni socjalnej „Przyjazne Jutro” z siedzibą  w Borkowicach.


 


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii, Borkowice
29 lis

Druga szansa na sukces przedsiębiorstwa


W dniu 29 listopada w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Druga szansa na sukces przedsiębiorstwa”, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematyką była problematyka upadłości przedsiębiorstw w nawiązaniu do podsumowania projektu badawczego poświęconego problematyce  skutecznych form wsparcia przedsiębiorców, którzy doświadczyli porażki, w ponownym otwieraniu działalności gospodarczej pt.: „Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Poruszano szereg zagadnień, doniesiono się również do wartości danych oficjalnych – prezentujących zaledwie 800 upadłości rocznie (bowiem tyle odnotowuje się postępowań upadłościowych prowadzonych przed sądami), a także nad skutecznością obecnych rozwiązań w kontekście 4 odnotowanych w skali roku procesów naprawczych. Interesującym jest również pozostające bez odpowiedzi pytanie – gdzie jest granica, po przekroczeniu której nie powinno się za wszelką cenę ratować upadającego przedsiębiorstwa?

W USA 2/3 miejsc pracy powstaje w przedsiębiorstwach, które zbankrutują w okresie 5 lat działalności.  – „Bankructwa są sekatorem reformatorów”

W kontekście prezentowanej tematyki, warto zastanowić się zatem gdzie kończy się moment, w którym wspomaganie przedsiębiorczości pozostaje działalnością pożytku publicznego.


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
29 lis

Spotkanie Pruszkowskiej Grupy Roboczej


W dniu 28 listopada 2011 w Pruszkowie odbyło się już drugie spotkanie Pruszkowskiej Grupy Roboczej w ramach programu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji” realizowanego przez Federację MAZOWIA. Przebieg spotkania nie jest reżyserowany, poruszana jest problematyka zarówno o charakterze ogólnym, jak  i indywidualne problemy z jakimi borykają się NGO w trakcie swojej bieżącej działalności. Jest okazja lepiej się poznać, dowiedzieć się o nowych interesujących inicjatywach, nawiązać współpracę. Termin kolejnego spotkania ustalono na 30.01.2011. W imieniu Federacji Mazowia i własnym zapraszamy do uczestniczenia wszystkie NGO z obszaru powiatu pruszkowskiego.


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii, Nowości
27 lis

Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy08 lis

Jesień w Borkowicach
Prace porządkowe

W oparciu o decyzję konserwatora, w Borkowicach trwają prace związane z wycinką obumarłych drzew i zagrażających konarów. Usuwane są też liście, których o tej porze roku jest niezwykle barwny urodzaj.

Jesienią park i pałac wyglądają szczególnie pięknie.O tej porze roku przyjeżdża tu wielu turystów, fotografów i.. młode pary :)


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
08 lis

A w sprawie borkowickiej rządcówki cisza..


Czy obiekt wytrzyma jeszcze kolejną zimę? Stan jest coraz gorszy, pomimo że nadal jeszcze da się ten obiekt uratować. Dlaczego nadal nic się nie dzieje i co jeszcze można / należy zrobić w tej sprawie? Załączam aktualne zdjęcie.
Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Borkowice
22 paź

Wydrzyło się jutro.


Dzisiaj borkowicki pałac gościł szczególnych przyjaciół. Plany rewitalizacji pałacu określono  jako dobre i pewne, których realizacja jest tylko kwestią czasu.

To zaskakujące i miłe, gdy inni postrzegają zadanie renowacji i rewitalizacji jako jedynie „kwestia czasu”, zwłaszcza że za nami 6 lat starań.

Ale kto wie.. Dziękujemy za dobre słowo i poparcie.


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Borkowice
18 paź

Sposoby ochrony i adaptacji fortów warszawskich.


Tym razem posiedzenie Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków odbyło się bez stołu i krzeseł. Nie był również potrzebny sprzęt do prezentacji.Spotkanie dotyczące „Sposobów ochrony i adaptacji fortów warszawskich” rozpoczęło się o godz. 13.00 w dniu 18.10.2011 r. na terenie Fortu Sokolnickiego. Celem była próba znalezienia odpowiedzi m.in. na pytania: czy tego typu adaptacje są słuszne?, czy stanowią szansę czy zagrożenie dla zabytkowych budowli?, jakie są dalsze kierunki zmian? Do wspólnej debaty zaproszono osoby, które uczestniczyły lub miały wpływ na sposób i charakter rewitalizacji obiektu.
Czytaj więcej »


29 wrz

OGŁOSZENIE


POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ A JEDNAK W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA APLIKACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ DLA FUNDACJI W RÓŻNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH- POKL,RPO WM, POIG, PROW.

PRIORYTETEM JEST:
1.DOŚWIADCZENIE W TEMATYCE FUNDUSZY UNIJNYCH
2.BLISKOŚĆ DO BORKOWIC, MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU
3.OBYCIE Z KOMPUTEREM I INTERNETEM

WSPÓŁPRACA OPARTA O WOLONTARIAT,JEDNAK ZAPEWNIAMY
SZKOLENIA I W TYM ZAKRESIE ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
DO WARSZAWY NA EWENTUALNE SZKOLENIA, A TAKŻE MOŻLIWOŚĆ
UCZESTNICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW,NA KTÓRE UDA SIĘ
UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE.
KONTAKT:
BIURO FUNDACJI A JEDNAK
BORKOWICE ul. Ks Jana Wiśniewskiego 13 – ORGANISTÓWKA
TEL. 48 375 51 98
TEL. KOM. 48 600 22 44 88


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
10 sie

Szansa na podniesienie kwalifikacji i wiedza, która może zaowocować, jeśli tylko chcesz!


Fundacja A JEDNAK działająca na terenie Gminy Borkowice realizuje projekt pt:”Przeprowadzenie spotkań i szkoleń zmierzających do powołania Spółdzielni socjalnej na terenie Gminy Borkowice.”

Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania rekrutacji uczestników zgłaszających się na szkolenie.

Na szkoleniu są przewidziane również warsztaty umożliwiające zapoznanie się z zasadami jak założyć własną firmę, skąd pozyskać środki na otworzenie działalności.

Okres rekrutacji został przedłużony do 10.08.2011r.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Nie przegap szansy, która nie zdarza się codziennie.


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii
04 sie

Czerwona księga jak alarm dla warszawskich zabytków


Jak ratować rozpadające się zabytki? Stołeczny konserwator chce stworzyć czerwoną księgę obiektów zagrożonych. Do pomocy zgłaszają się już obrońcy zabytków.

Obecnie w bazie stołecznego konserwatora znajduje się 7 tysięcy obiektów, ale urzędnicy nie monitorują na bieżąco ich stanu. A sytuacja jest dramatyczna – jedne obiekty są niszczone świadomie, inne podupadają w zapomnieniu. Zwykle o ich dramatycznej kondycji wszyscy przypominają sobie, gdy coś spłonie lub się zawali.

Czytaj więcej »


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Czerwona Księga Zabytków Zagrożonych
03 sie

IX Festyn Rodzinny


31.07.2011 r odbył się IX Festyn Rodzinny . Wydarzenie miało miejsce na boisku przy zespole parkowo-pałacowym w Borkowicach. Impreza miała charakter otwarty i zrzeszyła dużą liczbę mieszkańców mimo, iż nie dopisała pogoda. Bogaty program artystyczny przygotowany przez lokalne władze bawił mieszkańców gminy do późnej pory. Festyn rozpoczęły występy młodzieży i dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach. Następnymi atrakcjami programu były konkursy sprawnościowe, występ cyrku rodzinnego z Chlewisk, a uwieńczeniem imprezy był koncert zespołów HAPPY AND i FOKUS.


Komentowanie nie jest możliwe W kategorii: Bez kategorii


Strona 2 z 612345...Ostatnia »