05 kwi

Pakt dla ekonomii społecznej


Twórzmy razem Pakt na rzecz ekonomii społecznej!
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety internetowej, której wyniki mają pomóc w formułowaniu założeń Paktu na rzecz ekonomii społecznej, umowy społeczno-rządowej, której celem będzie wskazanie najważniejszych obszarów z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i zobowiązanie strony publicznej do działań na rzecz zniesienia barier tego rozwoju.

Link do ankiety >

Wszystkie informacje na temat Paktu na rzecz ekonomii społecznej >

Pod koniec 2011 roku Stała Konferencja Ekonomii Społecznej zadecydowała o wznowieniu prac nad Paktem na rzecz ekonomii społecznej. Aby uniknąć losu, jaki spotkał poprzednie dokumenty tego typu, które nie zostały podpisane przez stronę rządową, SKES zdecydował, że należy zaangażować w tworzenie Paktu jak największą liczbę osób z różnych środowisk związanych z ekonomią społeczną.

Stąd pomysł, by propozycję zagadnień składających się na dokument zbierać m.in. za pomocą ankiety internetowej skierowanej do polskich przedsiębiorców społecznych. Również praca nad konkretnymi zapisami Paktu ma od początku włączać jak najszersze grono. Dlatego tak ważne jest również Państwa zaangażowanie!

Jeśli prace będą posuwały się zgodnie z harmonogramem, a środowisku polskiej ekonomii społecznej uda się ustalić priorytety i uzgodnić najważniejsze cele Pakt trafi do rządowych konsultacji pod koniec maja 2012. Wówczas jest szansa, że podpisanie Paktu nastąpi podczas październikowych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej.

Planowany harmonogram prac nad paktem:

Marzec 2012 – ankieta internetowa o najważniejszych zagadnieniach, które powinny znaleźć się w Pakcie

Koniec marca 2012 – połowa maja 2012 – otwarta redakcja tekstu, konsultacje środowiskowe, seminaria tematyczne

Koniec maja 2012 – spotkanie podsumowujące pracę strony społecznej nad Paktem, ustalenie ostatecznego tekstu Paktu, przekazanie Paktu stronie rządowej (przez MPiPS)

Październik 2012 – planowane podpisanie Paktu przez stronę rządową i stronę społeczną (podczas OSES w Krakowie).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w pracach nad Paktem – również od Państwa zależy przyszłość polskiej ekonomii społecznej.

Krzysztof Cibor, ekonomiaspoleczna.pl


Filed under: Bez kategorii

Sorry, comments for this entry are closed at this time.