Szkolenie „Własne Biuro Rachunkowe”


 

 

Szkolenie Praktyczne „Własne Biuro Rachunkowe”- oferta dla doświadczonych księgowych.

BiuroTAX (www.BiuroTAX.pl) to grupa przedsiębiorców i specjalistów z branży obsługi MŚP. Świadczymy usługi biura rachunkowego od 1995 roku. Jednym z podmiotów należących do BiuroTAX jest Fundacja „A JEDNAK”, której jednym z celów statutowych jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Fundacja zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem:  2.14/00333/2010.

Od początku swojej działalności BiuroTAX prowadzi praktyki zawodowe dla uczniów szkół ekonomicznych i studentów. W roku 2011 Fundacja „A JEDNAK” uczeestniczyła w charakterze partnera w projekcie „Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, POKL, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”. Projekt realizowany był pod nadzorem Ministerstwa Edukacja Narodowej i polegał na przeprowadzeniu praktyk zawodowych dla nauczycieli uczelni ekonomicznych w celu zapoznania z praktycznymi aspektami działalności biura rachunkowego. Praktyka w BiuroTAX spotkała się z dużym uznaniem wśród nauczycieli ekonomistów.

Dotychczasowe bogate doświadcznie BiuroTAX zarówno w działalności gospodarczej biur rachunkowych jak i działalności szkoleniowej, upoważnia nas do zaoferowania Państwu udziału w szkoleniu, zmierzającym do uruchomienia własnej działalności gospodarczej usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szkolenie skierowane jest do księgowych mających minimum 3 letnie doświadczenie pracy w księgowości, zainteresowanych uruchomieniem własnego biura rachunkowego.

Specjalnie opracowany, autorski program szkolenia pozwoli w efektywny sposób zapoznać się ze specyfiką działalności biura rachunkowego, poznać aspekty praktyczne zarówno poprzez teorię jak i praktykę (praktykant wykonuje w ramach szkolenia odpłatną pracę, której zakres i długość trwania ustalany jest indywidualnie).

Podejmując udział w szkoleniu, zyskujesz możliwość nabycia dodatkowych kwalifikacji, ale również zmniejszasz ryzyko związane z pochopnym uruchomieniem własnego biura rachunkowego. Nabierzesz pewności co do jakości i poziomu oferowanych przez Ciebie usług. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu BiuroTAX.

Zapraszamy do zgłoszenia udziału w szkoleniu.


Jarosław Wiśniewski

Koordynator www.BiuroTAX.pl

+48 600 446688 600224488@biurotax.pl www.biurotax.pl